DÀN 3 CÀNG 10 SỐ MIỀN BẮC

Đến với nhau là bước khởi đầu, cùng làm việc mới là phát triển, giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ! Sử dụng các phần mềm tiên tiến và hiện tại hàng đầu hiện nay, các chuyên gia xổ số đã tìm ra cầu lô và cầu đẹp siêu đẹp, lấy uy tín và danh dự cam kết với anh em đã chơi là chờ có tiền.

Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.

Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.

– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ

– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.

Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Dàn 10 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-10611,917,534,993,320,207,517,406,416,549Trượt120
30-09948,329,622,854,237,825,185,578,925,136Trúng 237195
29-09159,904,348,965,194,670,401,622,018,933Trượt176
28-09946,263,135,990,294,997,810,259,941,610Trượt196
27-09255,638,485,447,115,476,560,932,116,582Trúng 447166
26-09663,733,236,090,392,262,263,466,270,016Trúng 236140
25-09911,827,167,426,555,528,727,050,039,582Trượt112
24-09778,039,484,145,401,949,041,852,821,855Trúng 778192
23-09415,794,612,887,418,467,548,085,497,376Trượt147
22-09041,012,040,806,254,066,759,714,450,906Trúng 714152
21-09194,863,702,059,837,617,984,227,316,675Trượt103
20-09097,389,841,178,642,327,650,064,998,041Trượt133
19-09932,450,416,925,105,613,823,393,404,554Trúng 925150
18-09430,167,543,809,404,123,761,939,592,121Trượt104
17-09852,350,458,621,364,404,345,560,048,160Trượt125
16-09940,711,724,892,022,302,490,085,404,709Trúng 724127
15-09767,193,662,050,195,624,788,550,152,360Trượt117
14-09187,838,267,231,955,917,017,290,590,260Trượt178
13-09192,969,278,889,547,046,013,010,359,090Trượt126
12-09496,230,570,092,246,531,919,132,084,485Trúng 132196
11-09728,120,505,404,796,498,543,244,042,790Trượt115
10-09139,140,475,016,153,982,268,422,204,019Trượt105
09-09999,588,399,788,313,389,905,887,209,454Trượt197
08-09625,623,953,354,653,445,678,046,513,250Trượt123
07-09772,966,625,099,332,769,878,747,033,272Trượt158
06-09858,354,861,334,590,994,401,658,071,269Trúng 269137
05-09646,808,686,757,654,616,713,450,995,517Trượt105
04-09617,081,720,341,821,204,705,541,920,763Trượt128
03-09993,084,132,277,886,974,652,311,281,186Trúng 186142
02-09317,380,986,656,925,905,485,810,699,069Trúng 380142
01-09101,422,946,571,238,521,194,651,580,597Trượt189
31-08871,680,778,989,438,200,659,238,965,145Trượt170
30-08671,730,896,551,227,264,318,049,321,691Trúng 551179
29-08767,509,271,595,993,357,326,725,372,606Trượt100
28-08957,146,398,021,174,407,518,850,033,344Trượt161
27-08600,602,406,399,722,277,517,095,416,702Trượt137
26-08504,779,156,453,213,688,706,148,901,668Trượt161
25-08971,705,778,967,122,038,814,448,002,323Trượt100
24-08862,912,172,873,378,629,872,279,543,986Trượt123
23-08586,523,708,218,897,918,734,090,972,029Trúng 734163
22-08604,574,138,770,179,356,566,266,308,681Trượt160
21-08722,315,161,849,102,534,587,883,221,764Trúng 221110
20-08273,640,799,863,970,290,177,299,002,253Trượt182
19-08399,210,045,067,176,316,661,201,122,692Trượt142
18-08433,006,809,807,720,265,553,468,800,652Trượt119
17-08410,318,368,376,274,681,852,526,419,152Trượt129
16-08060,256,118,984,433,311,283,899,757,975Trượt180
15-08208,279,372,866,741,956,512,861,386,418Trúng 861124
14-08074,020,480,458,122,194,980,791,623,183Trượt146
13-08592,580,096,528,280,138,840,308,559,968Trúng 528111
12-08846,993,974,711,139,778,599,514,951,848Trúng 848149
11-08540,185,745,299,276,852,847,363,464,989Trúng 299179
10-08156,147,076,674,102,742,682,472,551,302Trúng 102129
09-08518,646,176,884,046,509,956,308,559,263Trượt149
08-08488,563,974,466,966,954,401,737,140,519Trượt153
07-08311,667,482,968,280,110,694,274,672,952Trúng 672134
06-08609,962,043,386,232,682,054,978,808,839Trượt133
05-08185,279,425,129,532,412,102,249,513,250Trượt162
04-08316,010,246,460,539,280,944,177,112,192Trúng 177186
03-08503,112,696,492,433,288,664,012,006,511Trúng 288155
02-08329,966,443,108,292,102,113,027,314,937Trượt129
01-08465,812,794,430,716,222,381,415,225,953Trúng 430146
31-07777,715,529,146,975,001,427,476,615,981Trúng 615130
30-07676,747,421,388,937,345,428,900,712,242Trượt129
29-07852,442,493,358,618,540,544,928,985,487Trúng 358116
28-07017,151,694,915,220,813,322,204,476,465Trúng 915192
27-07324,503,109,641,884,770,002,283,102,443Trượt140
26-07703,531,333,049,588,367,990,977,725,453Trượt167
25-07732,626,935,671,728,339,180,380,613,618Trượt113
24-07635,400,545,111,658,127,884,112,442,636Trúng 442172
23-07775,514,590,189,620,021,599,842,929,043Trượt104
22-07842,955,433,933,547,408,825,593,578,283Trúng 433185
21-07143,390,944,689,123,663,849,414,489,198Trúng 944120
20-07697,286,806,183,063,398,505,705,718,635Trúng 286142
19-07038,927,608,308,515,543,111,914,458,714Trượt133
18-07531,953,276,192,044,830,981,136,087,724Trượt131
17-07715,037,934,701,114,973,475,351,583,003Trượt147
16-07677,988,771,346,855,473,615,517,137,474Trượt123
15-07092,888,103,719,385,118,530,096,404,748Trượt141
14-07105,114,189,500,865,194,387,939,384,325Trượt141
13-07341,080,485,014,878,016,959,860,104,082Trượt125
12-07392,396,115,137,742,908,746,449,252,249Trúng 115175
11-07889,886,944,631,780,242,991,543,919,885Trúng 631153
10-07222,132,553,694,072,051,867,073,676,239Trúng 222146
09-07408,200,964,420,425,002,513,820,755,984Trúng 408163
08-07332,041,215,950,982,507,060,720,677,436Trúng 215193
07-07852,541,499,515,526,913,382,630,532,555Trượt191
06-07939,307,993,292,931,212,253,221,172,739Trượt168
05-07762,158,610,694,863,465,397,976,293,094Trúng 397129
04-07560,727,163,590,993,352,372,012,076,657Trượt164
03-07981,290,955,696,595,771,923,886,759,710Trượt172
02-07362,254,983,693,986,123,938,756,407,624Trúng 123168
01-07564,680,080,911,128,746,627,439,636,287Trúng 746115
30-06378,851,927,906,923,819,680,909,969,761Trúng 851171
29-06174,067,221,920,975,326,702,725,615,842Trúng 920184
28-06605,570,989,975,963,966,782,932,441,136Trượt170
27-06195,259,265,489,722,814,989,495,850,665Trúng 195196
26-06967,672,295,328,383,443,624,817,493,540Trúng 493109
25-06330,311,631,233,634,212,705,123,644,022Trúng 634142
24-06150,682,543,034,870,696,299,669,172,446Trúng 870116
23-06004,410,419,608,648,831,207,867,800,599Trượt180
22-06705,528,365,807,553,289,809,910,076,538Trượt143
21-06737,401,306,346,893,595,901,500,227,454Trượt167
20-06333,442,460,549,095,568,896,284,449,240Trượt164
19-06663,523,090,282,915,187,398,789,333,727Trúng 915105
18-06328,002,243,198,459,106,951,731,541,231Trượt154
17-06640,361,391,771,699,034,914,773,586,338Trúng 361142
16-06982,764,133,589,830,381,464,086,208,195Trúng 830152
15-06470,396,274,138,788,997,885,821,349,652Trượt109
14-06570,697,854,498,752,204,993,586,395,156Trúng 854112
13-06846,917,132,531,337,134,663,020,383,765Trượt160
12-06060,506,764,865,568,090,394,616,556,528Trượt195
11-06685,623,546,654,727,791,635,840,783,207Trượt104
10-06540,511,329,736,361,331,176,941,223,261Trượt106
09-06546,288,907,349,109,000,516,372,294,077Trúng 288197
08-06481,972,400,404,555,812,439,035,683,437Trúng 437129
07-06064,608,735,502,340,990,809,065,560,295Trượt124
06-06190,563,079,955,017,724,327,065,658,152Trúng 079184
05-06450,424,531,845,730,592,487,333,199,901Trượt106
04-06593,619,504,902,127,977,170,137,552,529Trượt158
03-06109,992,898,025,572,486,819,560,897,347Trượt185
02-06688,687,043,715,963,514,100,648,121,719Trúng 963185
01-06936,452,532,096,799,963,503,354,938,985Trượt176
31-05384,569,609,312,831,087,953,679,298,450Trượt169
30-05184,595,628,763,707,455,183,135,687,991Trượt177
29-05699,964,961,273,927,726,536,027,569,120Trượt184
28-05445,533,778,554,576,322,121,459,571,306Trúng 459167
27-05040,617,237,246,223,321,408,280,836,295Trúng 237189
26-05645,899,221,106,014,348,191,212,223,609Trúng 191115
25-05338,827,950,822,319,853,157,190,198,519Trúng 319160
24-05936,368,663,703,892,606,038,966,544,013Trúng 966184
23-05830,188,415,320,195,246,337,748,176,799Trượt103
22-05434,398,415,722,004,488,323,777,577,218Trượt193
21-05244,998,624,767,967,174,772,876,759,043Trượt118
20-05590,264,634,379,377,059,870,723,307,414Trượt172
19-05331,929,090,571,822,141,870,110,343,360Trượt115
18-05632,116,209,809,277,790,789,950,738,490Trúng 632139
17-05949,914,859,757,470,004,447,588,688,154Trúng 949166
16-05794,112,152,329,276,974,621,298,576,784Trượt137
15-05100,067,946,956,548,303,198,883,802,561Trúng 956113
14-05512,417,375,700,363,339,792,720,349,311Trượt188
13-05949,333,142,306,465,591,618,495,387,033Trúng 949118
12-05377,158,596,102,993,270,985,301,839,724Trúng 102102
10-05888,365,193,141,134,778,239,218,052,626Trúng 134178
09-05319,713,669,353,767,526,749,291,539,546Trúng 546192
08-05532,481,568,183,527,407,114,971,845,304Trúng 481157
07-05569,395,574,579,796,634,929,521,467,265Trượt185
06-05764,375,098,508,883,904,421,208,481,320Trúng 904158
05-05993,340,673,997,803,177,107,204,028,481Trượt134
04-05669,427,494,262,169,036,927,438,421,769Trượt184
03-05913,122,801,900,424,786,546,024,727,890Trượt181
02-05687,121,679,573,666,822,993,111,953,865Trúng 865189
01-05507,570,765,620,863,970,701,051,525,820Trúng 820125
30-04819,692,656,578,551,607,686,736,095,228Trúng 819172
29-04564,281,129,694,462,475,639,933,876,632Trúng 639101
28-04229,001,957,209,980,699,735,845,415,257Trượt179
27-04798,636,575,677,856,287,434,756,678,285Trượt115
26-04340,675,780,657,601,664,360,334,203,619Trúng 675114
25-04076,783,506,476,482,669,589,323,276,463Trượt103
24-04296,719,027,332,376,158,105,712,025,543Trúng 105185
23-04606,750,059,744,628,712,679,272,543,515Trúng 679193

DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC

Bạn thường xuyên đánh lô và đánh đề nhưng tỷ lệ trúng rất thấp
Lý do: phương pháp soi cầu và thống kê của bạn đã lạc hậu và không còn phù hợp.
Vậy làm sao để trúng? Hãy đến với chúng tôi với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên nghiên cứu xổ số sẽ giúp bạn chiến thắng mỗi ngày.

Số đẹp trên tay , trúng ngay bạn nhé.

Dịch vụ dự đoán KQXS 3 miền có tính phí cam kết số chuẩn và ăn chắc.

– Các bạn nạp thẻ từ 8h00 đến 18h00 để không nhận lại số cũ

– Có thể nạp cộng dồn thẻ nhiều mệnh giá thẻ khác nhau.

Quý khách cần tư vấn hoặc nạp thẻ lỗi vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nhé.

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-10338,404,639,611Trượt107
30-09985,970,220,212Trượt197
29-09445,297,678,203Trượt104
28-09458,846,044,375Trượt132
27-09215,138,482,914Trượt126
26-09091,313,685,835Trượt196
25-09143,580,186,910Trượt183
24-09853,178,082,603Trượt169
23-09032,474,247,429Trượt103
22-09876,652,675,819Trượt142
21-09000,142,948,082Trượt106
20-09800,175,787,339Trượt159
19-09222,304,884,340Trượt180
18-09654,952,388,478Trượt125
17-09658,497,515,776Trượt112
16-09220,802,354,873Trượt196
15-09404,080,820,554Trượt137
14-09103,747,900,795Trượt102
13-09390,197,721,461Trượt172
12-09154,861,002,073Trượt179
11-09002,970,944,394Trượt142
10-09617,485,788,902Trúng 902168
09-09960,362,144,857Trượt180
08-09525,967,421,851Trượt197
07-09780,494,271,796Trượt111
06-09675,784,558,083Trượt164
05-09569,958,260,030Trượt145
04-09854,844,027,366Trượt141
03-09689,748,339,846Trượt154
02-09380,330,724,488Trúng 380127
01-09379,053,979,042Trúng 379182
31-08487,564,187,495Trượt140
30-08351,619,551,726Trúng 551187
29-08921,884,278,704Trúng 278130
28-08781,288,045,487Trượt127
27-08562,795,738,136Trượt107
26-08746,261,366,297Trượt156
25-08440,360,751,090Trượt135
24-08456,038,254,445Trượt147
23-08734,121,312,137Trúng 734121
22-08702,315,318,252Trượt154
21-08434,772,946,221Trúng 221104
20-08017,795,033,735Trượt198
19-08957,044,092,001Trượt199
18-08743,537,995,907Trượt185
17-08027,445,033,388Trượt188
16-08293,019,686,911Trúng 019169
15-08235,412,752,384Trượt161
14-08184,748,294,853Trượt167
13-08481,811,175,903Trượt139
12-08743,329,601,767Trượt185
11-08800,868,164,133Trượt178
10-08416,395,291,425Trượt105
09-08562,421,389,835Trượt181
08-08580,776,991,305Trượt133
07-08987,915,814,692Trượt168
06-08923,700,730,267Trúng 923188
05-08261,667,434,337Trượt164
04-08913,642,086,321Trượt116
03-08453,024,557,350Trượt190
02-08716,415,825,347Trượt137
01-08715,039,746,851Trượt140
31-07419,374,743,790Trượt160
30-07898,741,925,528Trúng 741108
29-07173,978,358,184Trúng 358134
28-07552,573,933,915Trúng 915136
27-07570,771,912,885Trượt171
26-07338,508,482,556Trượt183
25-07222,025,523,968Trượt122
24-07656,295,965,355Trượt150
23-07465,128,995,423Trượt197
22-07600,668,189,718Trượt194
21-07045,876,275,944Trúng 944118
20-07286,555,908,618Trúng 286123
19-07085,520,902,760Trượt121
18-07982,159,110,263Trượt188
17-07529,997,279,406Trúng 406195
16-07525,212,962,280Trượt126
15-07857,847,933,209Trượt193
14-07208,276,475,621Trượt119
13-07333,127,874,572Trượt157
12-07250,707,126,115Trúng 115199
11-07491,874,631,123Trúng 631187
10-07544,194,034,833Trượt116
09-07179,023,888,992Trượt197
08-07307,882,421,834Trượt166
07-07076,234,191,858Trúng 076125
06-07358,190,627,416Trượt133
05-07771,078,028,911Trượt193
04-07970,225,545,634Trượt103
03-07030,797,076,277Trượt184
02-07188,950,123,260Trúng 123131
01-07270,147,366,003Trượt105
30-06592,851,116,506Trúng 851155
29-06231,943,848,142Trượt144
28-06575,041,060,951Trượt170
27-06297,804,162,794Trượt185
26-06254,104,759,944Trượt136
25-06921,634,409,303Trúng 634189
24-06221,677,095,364Trượt195
23-06875,541,296,505Trượt119
22-06065,818,610,501Trượt150
21-06307,786,554,534Trúng 534100
20-06008,384,372,486Trượt176
19-06974,301,259,684Trượt165
18-06815,351,724,206Trúng 351122
17-06166,447,249,889Trượt128
16-06845,870,574,526Trượt139
15-06287,598,624,207Trượt113
14-06008,858,618,952Trượt195
13-06820,360,277,301Trượt196
12-06374,826,442,671Trúng 442127
11-06260,311,241,527Trúng 260164
10-06153,269,562,695Trượt153
09-06037,942,521,044Trượt103
08-06215,706,661,734Trượt152
07-06124,084,523,336Trượt168
06-06801,970,328,818Trượt164
05-06081,779,373,500Trúng 081191
04-06987,406,074,312Trượt199
03-06906,057,060,724Trượt182
02-06394,963,323,608Trúng 963106
01-06303,220,921,508Trúng 921149
31-05282,079,117,337Trượt180
30-05012,765,853,898Trúng 765164
29-05860,521,906,159Trượt184
28-05059,144,508,558Trượt178
27-05471,264,237,407Trúng 237121
26-05284,262,866,826Trượt185
25-05319,667,673,357Trúng 319120
24-05578,619,121,954Trượt132
23-05862,576,138,552Trượt177
22-05734,038,371,105Trượt131
21-05740,116,576,297Trúng 297120
20-05496,248,816,739Trượt185
19-05317,240,354,418Trúng 317148
18-05730,632,938,929Trúng 632197
17-05547,815,728,949Trúng 949146
16-05211,697,528,218Trượt141
15-05956,162,918,786Trúng 956137
14-05912,397,436,212Trượt126
13-05385,586,877,832Trượt129
12-05847,158,102,273Trúng 102153
10-05044,081,846,403Trượt172
09-05281,374,861,546Trúng 546155
08-05389,262,745,212Trượt155
07-05829,738,723,246Trượt158
06-05056,200,904,778Trúng 904165
05-05326,562,093,095Trượt120
04-05037,796,918,305Trúng 918138
03-05023,907,576,469Trúng 576189
02-05096,173,845,860Trượt183
01-05217,820,777,905Trúng 820166
30-04693,706,230,695Trượt170
29-04639,853,182,499Trúng 639199
28-04421,726,582,761Trượt182
27-04083,594,625,025Trượt188
26-04785,751,116,089Trượt109
25-04587,387,947,342Trượt161
24-04370,105,027,450Trúng 105185
23-04899,679,178,955Trúng 679166